Gwarancje ubezpieczeniowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy z Naszą firmą w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych. Nasza firma specjalizuje się w przygotowaniu wniosków oraz wykonaniu wstępnych analiz - gwarancje ubezpieczeniowe. Współpracujemy ze wszystkimi firmami które mają w swojej ofercie gwarancje ubezpieczeniowe.

1 EuroGwarancje 2Wadialne i Kontraktowe 3 Gwarancje Celne 4 Gwarancje dla ARMiR

Ubezpieczenia Należności


Ubezpieczenie należności chroni Państwa firmę przed nieplanowanymi, nagłymi stratami jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta. Ubezpieczenie należności pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym i politycznym. Z kolei gwarancje ubezpieczeniowe zwalniają z potrzeby uruchomienia linii kredytowej.

Ubezpieczyciel analizuje zdolność kredytową oraz stabilność finansową Państwa klientów, z którymi wymiana handlowa objęta jest ubezpieczeniem. Następnie przyznawany im jest specjalny limit kredytowy. W przypadku, gdy klient nie spłaci swoich zobowiązań, Ubezpieczyciel wypłaci Państwu odszkodowanie do wysokości przyznanego limitu. W zakresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela leży ciągłe i aktywne monitorowanie wypłacalności i zdolności kredytowej Państwa kontrahentów. Dane są cały czas aktualizowane oraz weryfikowane w dostępnych źródłach. Jeżeli okaże się, że jeden z Państwa partnerów ma trudności finansowe, Ubezpieczyciel powiadomi Państwa o podwyższonym ryzyku oraz pomoże ustalić plan działania, który zmniejszy lub wykluczy straty, sugerując ograniczenie zaangażowania z tytułu kredytu kupieckiego.

Ubezpieczenie należności wpływa na podniesienie jakości zarządzania należnościami w Państwa firmie poprzez :

- kompleksową ochronę przed ryzykiem niewypłacalności, lub upadłości Państwa kontrahenta,

- poprawę relacji z klientami,

- stanie się bardziej wiarygodnym partnerem dla banków i innych instytucji finansowych, co przekłada się na lepsze finansowanie,

- zwiększenie możliwości i poprawę bezpieczeństwa przy nawiązywaniu nowych relacji handlowych.