Witamy w Serwisie Gwarancji Ubezpieczeniowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku,zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy z Naszą firmą w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych.Nasza firma specjalizuje się w przygotowaniu wniosków oraz wykonaniu wstępnych analiz. Współpracujemy ze wszystkimi firmami które mają w swojej ofercie gwarancje.

1 EuroGwarancje 2Wadialne i Kontraktowe 3 Gwarancje Celne 4 Gwarancje dla ARMiR

Gwarancja Zwrotu Zaliczki


Gwarancja zwrotu zaliczki przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt – Wykonawcy lub Podwykonawcy. Beneficjentem gwarancji uprawnionym do otrzymania kwoty jest podmiot przekazujący zaliczkę.

Dzięki gwarancji Wykonawca może otrzymać zaliczkę, która umożliwi ograniczenie zaangażowania własnych środków w finansowanie oraz potwierdzanie wiarygodności wobec Beneficjenta.