Witamy w Serwisie Gwarancji Ubezpieczeniowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku,zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy z Naszą firmą w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych.Nasza firma specjalizuje się w przygotowaniu wniosków oraz wykonaniu wstępnych analiz. Współpracujemy ze wszystkimi firmami które mają w swojej ofercie gwarancje.

1 EuroGwarancje 2Wadialne i Kontraktowe 3 Gwarancje Celne 4 Gwarancje dla ARMiR

Gwarancja Właściwego Usunięcia Wad I Usterek


Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Zleceniodawcą gwarancji może być zarówno główny Wykonawca, jak i Podwykonawca kontraktu. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług.

Gwarancja obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w przedmiocie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi.

Dzięki gwarancji Wykonawca:


- ma możliwość otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury bez potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu,

- uzyskuje potwierdzenie swojej wiarygodności wobec Beneficjenta.

Gwarancja jest istotnym elementem zabezpieczającym Beneficjenta przed stratami wynikającymi z konieczności poniesienia kosztów napraw gwarancyjnych.

Oferujemy także Gwarancje należytego wykonania umowy, na którą składa się Gwarancja dobrego wykonania kontraktu i Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek