Witamy w Serwisie Gwarancji Ubezpieczeniowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku,zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy z Naszą firmą w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych.Nasza firma specjalizuje się w przygotowaniu wniosków oraz wykonaniu wstępnych analiz. Współpracujemy ze wszystkimi firmami które mają w swojej ofercie gwarancje.

1 EuroGwarancje 2Wadialne i Kontraktowe 3 Gwarancje Celne 4 Gwarancje dla ARMiR

Gwarancja Zapłaty Długu Celnego

Gwarancje ubezpieczeniowe


Gwarancja zapłaty długu celnego stanowi jedną z prawnie akceptowanych form zabezpieczenia należności celno-podatkowych podmiotów występujących w obrocie międzynarodowym wobec Izb Celnych. Gwarancja taka przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych prowadzących obrót towarowy z zagranicą, które zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego i innych aktów prawnych, mają obowiązek złożyć zabezpieczenie majątkowe spłaty należności celnych i podatkowych.

Przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie zapłaty kwot wynikających z długu celnego, podatków i innych opłat w sprawach celnych, powstałych w okresie obowiązywania gwarancji.

Gwarancja zapłaty długu celnego przyśpiesza i upraszcza dokonywanie formalności związanych z odprawami celnymi, ponieważ pozwala na wielokrotne odprawy w ramach odnawialnej sumy gwarancyjnej. Ponadto gwarancja ta daje możliwość obrotu towarowego bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie finansami firmy. Gwarancja zapłaty długu celnego potwierdza wiarygodność i prestiż importera.