Witamy w Serwisie Gwarancji Ubezpieczeniowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku,zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy z Naszą firmą w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych.Nasza firma specjalizuje się w przygotowaniu wniosków oraz wykonaniu wstępnych analiz. Współpracujemy ze wszystkimi firmami które mają w swojej ofercie gwarancje.

1 EuroGwarancje 2Wadialne i Kontraktowe 3 Gwarancje Celne 4 Gwarancje dla ARMiR

Gwarancja dla ARMiR


Gwarancje skierowane są głównie do podmiotów zajmujących się rozowjem rolnictwa w ramach programów finansowanych z ARMiR. Najcześciej udzielane gwarancje to Zwrot Zaliczki i Należyte Wykonanie Umowy.

Jest przeznaczone dla: przedsiębiorców, którym przyznano dofinansowanie ze ARMiR

Działa w sytuacji, gdy: potrzebne jest zabezpieczenie wymagane przez instytucje finansujące. Co możesz otrzymać: gwarancję warunkującą uzyskanie dofinansowania w przypadkach, w których jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie.